Uw partner heeft afhankelijk van de situatie o.a. nodig:

 - Uitgebreide Geboorteakte
 - Indien gehuwd: Uitgebreide Huwelijksakte
 - Indien ongehuwd: Uittreksel e/o Verklaring van Ongehuwde Staat
 - Indien vereist: Attest van Goed Gedrag
 - Indien gewenst: Adoptie Akte

Alle aktes dienen te zijn voorzien van onderstaande stempels alvorens ze te vertalen:
 - De andere documenten (o.a. verklaring van ongehuwde staat,) dienen voorzien te worden van de                stempel  van het Procuraat Generaal der Republiek.

 - Stempel van de Burgerlijke Stand
 - Stempel Centrale Kiesraad, Centraal Bureau Burgerlijke Stand
 - Stempel Dominicaanse Republiek, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 - Stempel van de Nederlandse Ambassade te Santo DomingoDe originele documenten kunnen nu naar Mr. Dra. Eugenia Issen - Bonilla,
ingeschreven bij het Bureau Tolken en Vertalers ( voorheen het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie ) onder Nr. 3650, die als laatste, na de vertalingen ervan, haar stempel en handtekening op elk afzonderlijk document plaatst.
         
Vervolgens kunnen de documenten worden ingeleverd bij het Nederlandse Consulaat of rechtstreeks naar Nederland worden gezonden. Er hoeft dus verder geen enkele andere instantie in de Dominicaanse Republiek meer aan te pas te komen.

Tarieven:

Afhankelijk van de complexiteit van de documenten in overleg met cliënt(e).

Standaard documenten :   2000 Dom.Rep.Pesos  ( € 40,-- )

In veel voorkomende gevallen worden de documenten in de Dominicaanse Republiek per

Metro Tours, zonder enig probleem, aan ons toegezonden en ook weer terug bezorgd.  

Kosten hiervan bedragen  +/-    € 1,--  of   2,--.

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE AMBASSADE

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Santo Domingo informeert de inwoners van de Dominicaanse Republiek dat vanaf 16 maart 2009 afspraken voor visum-, legalisatie- en paspoortaanvragen alléén nog via een online afspraaksysteem kunnen worden gemaakt.

Dit afspraaksysteem kunt u van genoemde datum vinden op onze website: Externe link www.holanda.org.do

Vanaf deze datum kunnen afspraken voor visum-, legalisatie- en paspoortaanvragen uitsluitend via dit systeem worden geaccepteerd.

Dit nieuwe systeem zal de wachttijd bij de consulaire afdeling van de ambassade verkorten.

Wanneer u een afspraak maakt, moet u met de volgende zaken rekening houden:

  • Visumaanvragers worden verzocht tijdig hun reisplannen te maken.
  • Aanvragers worden verzocht zich te melden op de door het systeem aangegeven datum en tijdstip.
  • Ten tijde van de aanvraag worden aanvragers verzocht een compleet dossier mee te nemen.

De huidige voorwaarden voor het indienen van visum-, legalisatie- en paspoortaanvragen zullen, met de invoering van dit nieuwe systeem via internet, worden gehandhaafd.